Salsa for Sjov

Undervisning i Salsa i Aarhus

Salsa for Sjov i Domen

I 2018 samarbejdede Salsa for Sjov med Dame of Visions med at afholde salsafester i Domen. Læs mere om projektet nedenfor, og se billeder her:

Vision for bæredygtige fremtider: Visionen for Salsa for Sjov og eventet “Salsa for Sjov i Dome of Visions” er at sprede kendskabet til og glæden ved dans. Det kommer i forlængelse af det beboerarbejde, Salsa for Sjov udfører i Beboernes Hus i Øgaderne, hvor samme vision er gældende. I Salsa for Sjov tror vi på, at dans er en vigtig aktivitet for en social bæredygtig fremtid, fordi dans er glædesskabende aktivitet, hvor nærvær, tillid og glæde stimuleres, og dans er således utrolig effektiv til at knytte stærke sociale bånd. I en samtid og fremtid, hvor flere og flere føler sig ensomme, og hvor de sociale medier overtager mere og mere af den sociale kontakt, bliver behovet for aktiviteter såsom dans endnu vigtigere. Således er visionen for Salsa for Sjov i Dome of Visions at sprede kendskabet og glæden ved dans, fordi denne glæde tjener et vigtigt formål for vores samfund, samtidig med at den cubanske salsa er med til at skabe et mere mangfoldigt og rigt kulturliv til byen.

Vision for fremtidens by: I fremtidens by håber Salsa for Sjov på, at Aarhus forsat har mange forskellige kulturtilbud, som kan sikre mangfoldighed og glæde og mening i borgernes liv. I fremtidens Aarhus kæmper Salsa for Sjov særligt for, at de sociale bånd bliver endnu stærkere, og at dans kan fylde en større rolle i kulturlivet, således at dans bliver et mere integreret element i borgernes hverdag og ikke kun gør sig gældende, når alkohol er involveret. Stærke sociale bånd er fundamentet for et godt og meningsfuldt liv, og dans er en aktivitet, som kan være med til at skabe og nurse disse. I fremtidens by håber vi således, at fællesskabet og de sociale bånd er endnu stærkere end de er i dag.

Next Post

Previous Post

© 2019 Salsa for Sjov

Theme by Anders Norén